قید

Наречие

قید به کلمه ای میگن که در واقع بیان کننده ویژگی های یک فعل، یک صفت یا یک قید دیگه اس.

خوب خواندن            Хорошо читать

سریع قدم زدن          Быстро ходить

بد نوشتن                   Плохо писать

بلند حرف زدن           Громко говорить

بیشتر قیدها دارای ریشه مشترک با صفات هستن، که عموما به این قیدها، قید حالت میگن.

برای ساخت قید از صفت، باید پایانه صرفی رو از انتهای صفت حرف کنین و به جای پایانه، о رو به آخر صفت اضافه کنین.

انواع قید

میخواییم انواع قید در زبان روسی رو باهم بررسی کنیم. در زبان روسی، قید ها بطور کلی به دو دسته تقسیم میشن.

گروه اول: قید هایی هستم که درباره کیفیت و چگونگی انجام کار توضیح میدن و بطور کلی در معنا و مفهوم عمل انجام شده تغییر بوجود میارن. این گروه از قید ها شامل قید های کیفیت و قید های مقدار و اندازه هستن.

قید کیفیت: در جواب به سوال های مثل ?Как و ?Каким образом به معنی چطور؟ یا به چه شکل؟ بکار میرن.

تند                 Быстро

آهسته           Медленно

پیاده              Пешком

از حفظ، حفظی     Устно

قید مقدار و اندازه: در جواب به سوال های ?Сколько یا ?В каком степени یا ?В какой мере به معنی چندتا؟ یا چه مقدار؟ بکار میرن.

زیاد                            Очень

کاملا                          Совсем 

بیش از اندازه               Чересчур

بگی نگی                    Чуть-чуть

گروه دوم: قید هایی هستن که قادر به تغییر معنا و مفهوم نیستن. این گروه از قید ها در واقع بیانگر شرایط و موقعیتی هستن که تحت اون شرایط عملی انجام میشه.

قید مکان، قید زمان، قید علت و قید هدف جز این گروه هستن.

قید مکان: در جواب به سوال هایی مثل ?Где به معنی کجا؟ ، ?Куда به معنی به کجا؟ ، ?Откуда به معنی از کجا؟ و … بکار میرن.

خیلی دور                    Далеко

نزدیک                       Близко

همه جا                      Везде

به سمت راست           Направо

از دور                       Издалека

قید علت: در جواب به سوال هایی مثل ?Почему به معنی چرا؟، ?По какой причини به معنی به چه علت؟، ?От чего به معنی چرا؟ در توضیح علت انجام کاری بکار میرن.

خواسته یا ناخواسته                  Волей-неволей

بی اختیار                                   Поневоле

از رو عصبانیت                               Сгоряча

قید زمان: در جواب به سوال هایی مثل ?Когда به معنی کی؟، ?Сколько времени به معنی چه مدت؟، ?С какого времени به معنی از چه زمانی؟، ?До какого времени  به معنی تا کی؟ و … بکار میرن.

امروز                             Сегодня

دیروز                                Вчера

فردا                                   Завтра

 الان                                 Сейчас

همیشه                             Всегда

بعدا                                   Потом

قید هدف: در جواب به سوال هایی مثل ?Зачем به معنی به چه منظور؟ ، ?Для чего به معنی برای چی؟، ?С какой целью به معنی با چه هدفی؟ و … برای بیان هدف از انجام کاری بیان میشن.

از قصد                   Нарочно

علیرغم اینکه                 Назло

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 1 =