حالت ابزاری همراهی

Творительный Падеж

این حالت که به حالت همراهی هم معروفه در واقع بیانگر انجام عمل بوسیله یک شخص یا همراهی یک شخص دیگه اس. برای اینکه براتون جا بیفته اول چندتا مثال فارسی رو ببینین.

نیکلای با تبر درخت را قطع کرد.

من با مداد نقاشی میکشم.

پدر با برادر به بازار رفتند.

متوجه شدین که مفهوم این پادژ چیه. حالت ابزاری یا Т.п در زبان روسی  به سوال ؟Кем به معنی با چه کسی؟ یا ?Чем به معنی با چه چیزی؟ جواب میده.

من نان را با چاقو می برم
Я режу хлеб ножом

من با پرگار دایره می کشم
Я рисую круг циркулем

او با قلم مو کار می کند
Он работает кистью

ما با مداد نقاشی می کشیم
Мы рисуем карандашом

صرف اسامی در Т.п

صرف اسامی مفرد

اسامی مذکر که به پایانه صفر ختم میشن، در Т.п مفرد ом میگیرن.

Журнал ——--> Журналом

Стол ——-->  Столом

اسامی مذکر که به й ختم میشن، در Т.п مفرد  ем میگیرن.

Герой ——-> Героем

Музей ——->  Музеем

اسامی مذکر که به ь ختم میشن، در Т.п مفرد ем میگیرن.

Писатель ——-> Писателем

Словарь ——-> Словарем

اسامی مونث که به а ختم میشن، در Т.п مفرد ой میگیرن.

Квартира ——-> Квартирой

Книга ——->  Книгой

اسامی مونث که به я ختم میشن، در Т.п مفرد ей میگیرن.

Аудитория ——> Аудиторией

Деревня ——> Деревней

اسامی مونث که به ь ختم میشن، در Т.п هم ь رو نگه میدارن و هم ю میگیرن.

Тетрадь ——-> Тетрадью

Кровать  —-->  Кроватью

اسامی خنثا که به о ختم میشن، در Т.п مفرد ом میگیرن.

Окно ——> Окном

Кресло  ——->  Креслом

اسامی خنثا که به е ختم میشن، در Т.п مفرد ем میگیرن.

Море ——>  Морем

Здание ——> Зданием

اسامی خنثا که به ё ختم میشن، در Т.п مفرد ём میگیرن.

Копьё ——--> Копьём

صرف اسامی جمع

اسامی مذکر که به پایانه صفر، اسامی مونث که به а و اسامی خنثا که به о ختم میشن، در Т.п جمع ами میگیرن.

Журнал ——-->  Журналами

Книга   ——>   Книгами

Окно   ——>    Окнами

اسامی مذکر که به й ، اسامی مونث که به я و اسامی خنثا که به е ختم میشن، در Т.п جمع ями میگیرن.

Музей  ——--> Музеями

Аудитория ——-->  Аудиториями

Море  ———>   Морями

اسامی مذکر و مونث که به ь و اسای خنثا که به ё ختم میشن، در Т.п جمع ами میگیرن.

Писатель ———->  Писателями

Тетрадь  ———-> Тетрадями

Копьё  ———>   Копьями

مفاهیم پر کاربرد Т.п

یکی از مفاهیم حالت ابزاری کاربرد فعل Быть و Стать به معنی شدن و بودنه. این افعال اسم بعد خودشون رو مستقیما به Т.п هدایت میکنن.

من میخواهم مترجم شوم
Я хочу стать переводчиком

در گذشته پرواز یک آرزو بود
Полёты в прошлом были мечтой

یکی از مفاهیم پر کاربرد در Т.п مفهوم زمانه. کلماتی که براتون میگیم رو خوب به خاطر داشته باشین. این کلمات همیشه در Т.п بدون حرف اضافه بکار میرن.

روز
День                          Днём

شب
Ночь                        Ночью 

صبح
Утро                      Утром

عصر
Вечер                     Вечером  

امروز صبح
Сегодня утром 

روز آفتابی
Солнечным днём

در خنکای عصر
Прохладным вечером

شب دیروقت
Поздней ночью

برای فصول سال هم باید از همین قاعده تبعیت کنین.

تابستان
Лето                        Летом  

زمستان
Зима                        Зимой  

پاییز
Осень                      Осенью 

بهار
Весна                      Весной 

یکی دیگه از مفاهیم Т.п شیوه چگونگی انجام کاره.

او با صدای آهسته صحبت می کند
Она говорит тихим голосом

او با صدای بم می خواند
Он поёт басом

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 3 =