حالت پیشوازه ای

Предложный Падеж

این پادژ همونطور که از اسمش پیداست، صرفا با پیشواژه یا حرف اضافه به کار میره و مفهومش صحبت از کسی یا چیزی، تعریف کردن از کسی یا چیزی، فکر کردن به کسی یا چیزی، بازگو کردن اندیشه درباره کسی یا چیزی و در کل مربوط به هر عملیه که هم راستا و هم جهت با انجام فعلی با مفهوم ((درباره)) باشه.

بعنوان مثال:

من به چیزهای خوب فکر میکنم.

دوستم درباره فیلم با من صحبت کرد.

ناتاشا درباره آینده خوب آرزو میکند.

حالا که با مفهوم فارسی این پادژ آشنا شدین، بریم ببینیم که در زبان روسی این پادژ رو چطور باید بیان کرد.

در نظر داشته باشین که این پادژ به دو سوال  ?О ком و ?О чём به ترتیب به معنی درباره چه کسی؟ و درباره چه چیزی ؟ جواب میده.

قبل از هر چیز چند تا مثال روسی رو با هم بررسی کنیم و بعد بریم سراغ نکات این پادژ.

درباره چه کسی حرف میزنی؟
?О ком ты говоришь

درباره چی داری فکر میکنی؟
 ?О чём ты думаешь

من به مسابقه فکر میکنم
Я думаю о матче

او درباره برادر صحبت می کند
Он говорит о брате

پدر درباره صلح آرزو می کند
Отец мечтает о мире

امیدواریم که تا اینجا کلیات مفهوم این پادژ رو درک کرده باشین. حالا با هم چند تا فعل پر کاربرد روسی رو یاد بگیریم که همیشه اسم بعدشون مستقیم به حالت پیشواژه ای هدایت میشه و همشون از مفهوم انحصاری این پادژ یعنی ((درباره))، ((در زمینه))  و ((در باب)) تبعیت می کنن.

به یاد کسی یا چیزی بودن
Вспоминать – Вспомнить

درباره چیزی صحبت کردن
Говорить – Сказать

چیزی را فراموش کردن
Забывать – Забыть

درباره چیزی آرزو کردن
Мечтать

درباره چیزی یا کسی نوشتن
Писать – Написать

درباره چیزی یا کسی خبر دادن
Сообщать – Сообщить

درباره چیزی یا کسی پرسیدن
Спрашивать – Спросить

از چیزی یا کسی خبر داشتن
Слышать

درباره چیزی مطالعه کردن/خواندن
Читать – Прочитать

سراغ کسی یا چیزی را گرفتن
Узнавать – Узнать

چیزی را به یاد کسی آوردن
Напоминать – Напомнить

تا الان با مفهوم کلی و اصلی این پادژ آشنا شدین. حالا یه مفهوم دیگه تو این پادژ رو براتون توضیح میدیم.

هر  وقت خواستین در رابطه با مکان جای داشتن کسی یا چیزی یا مکان انجام شدن عملی سوالی بپرسیم، از سوال ?Где به معنی در کجا؟ استفاده می کنیم و در جواب به این سوال از حرف اضافه В یا На  به معنی ((در، داخل، روی)) در حالت پیشواژه ای استفاده

می کنیم.

در اینجا В به معنی داخل یا درون و На  به معنی روی به کار میره.

مثال:

من در مسکو زندگی می کنم
Я живу в Москве

کتاب روی میز است
Книга на столе

کتاب درون میز است
Книга в столе

او در دانشگاه درس می خواند
Он учится в университете

گلها روی قفسه هستند
Цветы стоят на полке

رزها درون گلدان هستند
Розы стоят в вазе

زبان آموزان عزیز تا اینجا با مفاهیم حالت پیشواژه ای در زبان روسی کاملا آشنا شدین، در بخش بعدی صرف اسامی مفرد و جمع در این پادژ رو بهتون آموزش میدیم.

صرف اسامی در П.п

صرف اسامی مفرد

در این بخش میخوایم یاد بگیریم که اسامی روسی در حالت پیشواژه ای چطور صرف میشن.

اسامی مذکر که به پایانه صرفی صفر ختم میشن، در П.п  مفرد Е میگیرن.

Журнал —--> О журрнале

стол  —-->  О столе

اسامی مذکر که به Й ختم میشن، در П.п  مفرد Е  میگیرن.

Музей ——-> О музее

Герой  —-->  О герое

اسامی مذکر که به Ь ختم میشن، در П.п  مفرد Е می گیرن.

Писатель   —-->  О писателе

Словарь —-->  О словаре

اسامی مونث که به А ختم میشن، در П.п مفرد Е میگیرن.

Комната  ——-> О комнате

Школа ———>  О школе

اسامی مونث که به Я ختم میشن، در П.п دو حالت دارن.

الف) اگر قبل از Я حرف بی صدا باشه، Я به Е تبدیل میشه.

Деревня  ——> О деревне

Песня   ——>  О песне

ب) اگر قبل از Я حرف صدا دار باشه، Я  تبدیل به  И میشه.

Аудитория  ——--> Об аудитории

Лаборатория  ——->  О лаборатории

نکته: اگر واژه با حرف صدا دار شروع بشه، О به Об تبدیل میشه.

اسامی مونث که به Ь ختم میشن، در П.п  مفرد И میگیرن.

Тетрадь  ——>  О тетради

Лошадь ——-> О лошади

اسامی خنثای دارای هر سه پایانه Ё , Е , О  فقط و فقط Е میگیرن.

Окно ——-> Об окне

Море ——> О море

Копьё —--> О копьё

صرف اسامی جمع

در این بخش یاد میگیریم که چطور اسامی جمع رو در حالت پیشواژه ای صرف کنیم.

اسامی مذکر که به پایانه صرفی صفر ختم میشن، در  П.п جمع Ах  میگیرن.

Журнал ——> О журналах

اسامی مذکر که به Й ختم میشن، در  П.п جمع Ях میگیرن.

Музей ——> О музеях

اسامی مذکر که به  Ь  ختم میشن، در П.п  جمع  Ях  میگیرن.

Писатель ——> О писателях

اسامی مونث که به А  ختم میشن، در П.п  جمع Ах  میگیرن.

Комната ——> О комнатах

اسامی مونث که به Я  ختم میشن، در П.п  جمع Ях  میگیرن.

Аудитория ——> Об аудиториях

اسامی مونث که به Ь  ختم میشن، در П.п  جمع Ях  میگیرن.

Тетрадь   ———>  О тетрадях

اسامی خنثا که به О ختم میشن، در П.п  جمع Ах  میگیرن.

Окно ——> Об окнах

اسامی خنثا که به  Ё , Е  و  Ие  ختم میشن، در П.п  جمع Ях  میگیرن.

Море  ——>  О морях

Копьё ——--> О копьях

Здание ——-> О зданиях

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 6 =